• მეგობრული პერსონალი გრადუსიანი

    5
    5

ადგილი ინფორმაცია

ALRIWAQ Doha Exhibition Space is a state-of-the-art venue showcasing the work of leading local and international contemporary artists and designers .

დრო

საშუალო დრო: 2

ფასი

ფასი 2.5

Services

  • Wi-Fi


  • ავტოფარეხი


  • საკრედიტო ბარათები


  • საპირფარეშო